Share |

Bakasyon Bikolnon

DAKULANG PARTE DAPAT kan bakasyon na Bikolnon an pagsakay sa tren para masaksihan an kagayonan kan mga lugar sa Camarines Sur asin Albay. Kun sasalingoyon an nakaagi, kinapital kan Manila Railroad Company kaidto an gayon kan Kabikolan tanganing gamiton sa saindang mga print advertisements kan 1940s-"Go south, there is Legaspi and Bicolandia with its gripping legends of beauty." Kun kaya sa advertorial na ini totoong tibaad matagbuan an pagmate nin paghidaw huli sa haros kumpletong pagkawara kan serbisyo kan tren sa Kabikolan. Saro ining industriya na dai nanggad dapat malingawan bilang instrumento kan pagbilog kan rehiyon na ini.

Sa pirit na pagbuhay-liwat kan ferrocaril sa Bikol, igwang minadalagan ngunyan sa commuter service sa rutang Sipocot-Naga-Ligao-sarong dakulang tabang sa mga barangay na haloy nang daing marhay na transportasyon kan naontok an tren dara naman kan mga kalamidad asin kakulangan nin pagmangno kan gobyerno. An commuter service ngunyan kinukumpunir nin mga refurbished coaches asin makina na nagdadara nin malampas mil kiniyentos na pasahero aroaldaw-kadikit kun iisipon, alagad nagpapahiling nin interes hali sa publiko.

Sa nagkapira kong pagsakay sa tren, liwat kong naeksperiyensiya an pinakamarhay kuta nang lunadán sa rehiyon na ini, orog na kun ini biyo pang papakarhayon kan gobyerno.

Dai ko masabotan alagad igwa priming pungaw asin hidaw na dara an pagsakay sa tren. Tibaad huli sa magagayon na mga lugar na inaagihan. Ngunyan na tag-aláng, dinadalagan kan tren an nagbuburubulawan na mga paroyán kan Libmanan asin Pamplona. Mahihiling an picturesque na tànáwon na masasaksihan hali sa tren na nagdadalagan sa rikas na 60 sagkod 80kph-kuláng-kuláng sarong oras an Sipocot-Naga.

Dakulang kaibahán kan tren sa ibang lunadán an pagigin mahiwas asin maaliwalas kan mga kotse kaini. Nakakalakaw-lakaw sa mga pasilyo kaini, nakaka-sightseeing sa estribo, asin mapresko. Sa karakter na ini kan biyaheng tren, nakabilog ako nin lista kan mga puwedeng gibohon sa biyahe:

(1) Kun igwang bisita gikan sa luwas kan Bikol, pasakayon sa tren. Iba man an biyaheng tren sa Kamanilaan sa biyahe digdi sa Bikol. Minaiktin an mga bisita, orog na idtong dai pa nakakasakay sa tren, pag minaagi an tren sa harararom na tulay na daing barandilya.

(2) Alokon an mga barkada, magdara nin gitara, magkarantahan sa tren. Alagad mag-amay sa istasyon tanganing makakua nin bakante pang aratubangan na tukawan.

(3) Magpa-Libmanan tanganing hilingon an mga lumang harong duman. May tren na minahaling Naga alas-3 nin hapon, minaabot ining Libmanan mga alas-3:40. Sagkod Sipocot an tren, kaya igwang haros 45 minutos para liboton an sentro kan Libmanan asin hilingon an mga lumang harong. Kun papakarhayon kan lokal na gobyerno, puwedeng magin cultural-historical tourism site an banwaan.

(4) Makiistoryahan sa mga pasahero. Mass transport an tren, manlaen-laen na klase nin tawo an minalunad digdi. Mayaman na burabod nin mga istoryang-buhay an puwedeng mangyari sa urulay-ulay mantang luhay-luhay na dinuduyan kan tren.

(5) Magkua nin mga litrato sa laog asin luwas kan tren. Human interest kadaklan an mga ladawan na nahihimo sa laog kan tren-mga pasaherong turog, mga small-time na negosyante, mga paratukdong nagretira, mga tinedyer na malakwatsa sa Naga, asin iba pa. Sa luwas, mayaman an landscapes orog na kun bandang hapon na nagmamaris-maris na an saldang asin klarado an mga bukid kan Camarines Sur. Kun makua nin litrato kan nagdadalagan na tren, magpuwesto sa pinakahurihan na estribo tanganing makuahan litrato an nagkukurbadang tren. Alagad maglikay, mangapot, huli ta kun dai, kun bako an kamera, ika an maráratâ.