Share |

Rapsodas Bicolanas, III: Cancion ni Oriol

Yaon digdi sa kaawotan,
sa tahaw kan laboy,
digdi sa sakuyang kinapupuroputan,
an minamawot mong togdokan
nin sarong magaya-gayang kinaban.

Kaya, madya, dumulok sana,
ranihan na ngani ining daga,
lakawon an distancia
pasiring sa katahawan.
Saimo an sakong pag-andam.

Kasubago,
humininghing ako sa mga burak
na mamula sa kaogmahan,
asin magpasabog nin pahamot.
Pinakioloyan ko man an mga kahoy
na tawan ka nin dalan.
Mapalumhok daa an mga gapo,
tanganing dai magkalugad
saimong pamitisan.

Purota an frutas na nakakuriyat:
amhi, iba, aratiles, bayawas.
Tano ta an hamis dai pa nanamitan?
Kun mawara ka,
may mga usa na maabang.
Kaputan mo an saindang mga sungay,
o lunadan sinda,
pag inabot nin pagal.

Sa saimong pagrani
sa sakuyang katahawan,
diklom sana an makakahampang.
Dai na umasa
na padarhan taka nin luciernaga.
Maski pa nin de color na liwanag
hale sa mga mariposa.

Yaon na ako duman.
Naghahalat sana, sa katahawan.

Handa ka nang maging hade?
Bistohon ako
bago pa sambiton an inosip
saimong pangaran.

Araatyan sana,
patatanogon na an hawak,
poon payo hanggan lawas:

Bakong babayi.
Bakong halas.
Bakong gamgam.

Huminuba sanang kagayonan.

Salin Sa Filipino

Narito sa damuhan,
sa gitna ng putikan,
dito sa aking kinapupuloputan,
ang minimithing pagtayuan
ng magiliw na santinakpan.

Kaya, halika, lumapit lamang,
dumulog sa lupaing ito,
lakarin ang agwat
patungo sa kalagitnaan.
Sa iyo ipinauubaya itong paghihintay.

Pulutin ang mga bungang nakakalat:
duhat, kamyas, aratiles, bayabas.
Bakit ang tamis di pa nananamnam?
Kung ika’y maligaw,
may mga usang mag-aabang.
Kumapit sa kanilang mga sungay,
o sakyan sila,
pag dumapo ang kapaguran.

Kanina,
bumulong ako sa mga bulaklak
na mamula sa kasiyahan,
at magpasabog ng halimuyak.
Pinakiusapan ko ang kakahuyan
na bigyan ka ng daan.
Magpapalambot daw ang mga bato,
upang hindi magkasugat
iyong paanan.

Sa iyong paglapit
sa aking kalagitnaan,
dilim lamang ang makakaharap.
Huwag nang umasa
na padalhan kita ng alitaptap
o ng makulay na liwanag
mula sa paruparo.

Naroroon ako,
naghihintay, sa kalagitnaan.

Handa ka nang maging lakan?
Kilalanin ako
bago pa man sambitin ang iniulat
sa iyong pangalan.

Mamaya lamang,
patutunugin itong katawan,
na aking kabuuan:

Hindi babae.
Hindi ahas.
Hindi ibon.

Hubo’t hubad na bathaluman.