Features

Feature articles

Oralidad sa panahon ng edad-Twitter, YouTube, Facebook at ilan pang www.com

Habang tinatangka kong sumulat ng papel na ito, pumasok ang "bagong balita" sa aking email mula sa isang yahoogroup na hindi man ako aktibong nakikisangkot , bahagi pa rin naman akong maituturing ng pangkat sapagkat patuloy pa rin akong tumatanggap ng mga balita, mensahe at kung anu-ano pang impormasyon na bumabaha sa worldwide web o sa internet.

Normatibong estetikang bading

May kaganyakan na ang kultura sa pagtanggap ng estetikang bading sa pananamit (fashion). Una, tila may umaalagwang sektor sa ekonomiya-partikular ang call center at BPO (Business Process Outsource)-na nagpapaariba rin sa estetika ng bading. Ikalawa, ang mismong estetikang ito ay magkaalinsabay na may dating na kosmopolitan at sterile na hitsura, kaya nagpapaugnay sa metropoles ng bansa sa aspirasyong wanna-be First World ng estado.

Pelikula at relihiyosidad

MANILA - May afinidad ang pelikula at relihiyon. Ang partikularidad ng katangian ng pelikula sa iba pang media ay dalawang bagay: lumilikha ito ng ritualisado at personalisadong intimacy kada boluntaryong pagbabayad ng manonood. At ang pagbabayad natratransforma ang sweldo sa paggawa na ipinambayad sa pagdanas ng sine bilang kasiyahan o pagtransforma nito sa domeyn ng leisure.

2010: Signs of hope and disquiet

As the country opens a new year in its political life, one explores for a breath of hope and optimism. But optimism is borne out of one's ability to grapple with the problems that lie ahead and events that will yet unfold. The roots of these realities - others call it uncertainties - took shape in the year just past and even farther back.

Land, justice and the peasantry

MANILA - Jan. 22, 2010, would mark the 23rd anniversary of the Mendiola massacre. On that fateful day, thousands of farmers marched to Mendiola to demand for land reform and were mowed down by gunfire from soldiers from the Philippine Marines and the police. Yet, more than two decades later, those responsible were never held accountable and peasants continue to be denied the land they till. This is the kind of injustice that peasants continue to suffer from.

Sampung kultura ng sampung taon ni Gloria Arroyo

MANILA - Magtatapos na ang ika-sampung taon pagkapresidente ni Gloria Arroyo, at matatag ang kanyang kulturang kontribusyon. Kakaiba ang mga ito sa karanasan ng mga kamakailang presidente ng bansa. Ito ang pinakamasahol na kulturang kontribusyon ng anumang presidente sa kagyat na kasaysayan ng bansa. Lantaran naman ang gamit ng fasismo ng anumang rehimen pero ang kay Arroyo ang naghasik ng pinakabangkaroteng kulturang tahasang ginamit para sa politikal at ekonomiyang ganansya.

Pagsagap ng hininga sa gitna ng delubyo

Ang sabi ng nakakatanda, mahalaga ang tradisyon. Ito ang tagapagpadaloy ng sinaunang napapatagumpayan, kundi man may halaga, pa rin hanggang sa kasalukuyan. Sa nakaraang kagyat na panahon, dinulubyo ang bansa ng baha't bagyo, sumasabog na bulkan, lumulubog na mga ferry, masaker ng warlord ni Gloria Arroyo, deklarasyon ng batas militar, at iba pang natural at gawang-taong sakuna.

Christmas 2009

Is it a mere coincidence to find Christmas towards the end of the year? Keeping in mind what transpired this year, we cannot help but brace ourselves for an unknown year to come. Would it be a year of more blessings or more chaos? Will we have better leaders or the same old ones? Will there be more stronger typhoons or some few ones next year?

Holy Father's Christmas message

The liturgy of the Mass at Dawn reminded us that the night is now past, the day has begun; the light radiating from the cave of Bethlehem shines upon us. The Bible and the Liturgy do not, however, speak to us about a natural light, but a different, special light, which is somehow directed to and focused upon "us", the same "us" for whom the Child of Bethlehem "is born". This "us" is the Church, the great universal family of those who believe in Christ, who have awaited in hope the new birth of the Saviour, and who today celebrate in mystery the perennial significance of this event.

Pages

Subscribe to RSS - Features