Danilo Arao, Ph.D

Danilo Arao, Ph.D

Contents by Author

February 28, 2009

Malinaw sa mga nabanggit na probisyon ang espesyal na pagtratong ibinibigay sa mga tropang Amerikano sa kasalukuyan, salamat sa VFA. BAKIT kailangan pa ng magahasa ng isang sundalong Amerikano ang isang inosenteng dalaga bago muling mapansin ang pangangailangang ibasura ang Visiting Forces Agreement (VFA) na pinirmahan nina Domingo Siazon, Jr. (na noo’y kalihim ng Department of Foreign Affairs) at Thomas Hubbard (na noo’y ambassador ng Estados Unidos o EU) noong Pebrero 10, 1998?