Vox Bikol's blog

An kagadanan nin parabareta

Parte na an bareta dapit sa kagadanan sa aro-aldaw na baretang pigpapatumar satuya kan popular na media. Binabareta an kagadanan kan mga darakulang tawo arog kan mga pulitiko asin mga showbiz celebreties. Binabareta man an mga nagkairido asin naging biktima kan mga trahedya, massacre, aksidente sa tinampo, butod na hawak na nakua sa luminog na barko asin kadakul pang iba. May nagdadanay na buhay sa mga bareta dapit sa mga gadan na gari baga nagiging espektakulo an hawak na binawian nin buhay. Sa mga police news, kaipuhan na yaon an bangkay o an may sulong kandila, o an preskong dugo sa tinampo. Yaon man dapat an buminanggang sakayan, an pagkarapado kaini, an mga nakaligtas, an mga opisyales na nag-iimbestiga.
Subscribe to RSS - Vox Bikol's blog